1
5
:
0
0
Få 15% rabatt nå - Klikk "Ja takk"!
Din rabatt er lagt til
SUPERUKE på sono.no - bestill her og nå!
Hvis du bestiller i løpet av de neste 15 minuttene, vil vi gi deg 15% rabatt på hele bestillingen din.
Denne rabatt kan ikke kombineres med andre rabatter/kampanjer.

Ring oss på
6916 5500

Kundeservice

Logg inn

Shopping Cart
Kurv

RASK LEVERING!


FRI FRAKT
OVER 15.000,-
(eks. mva)


NORSK NETTBUTIKK!


Betingelser

Tilbake til kundeservice
1. Innledning

Sono er en komplett leverandør innen kontormøbler, garderobeskap, lagerinnredninger, verkstedinnredninger, reoler og utstyr for transport og varehåndtering. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom 1) opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, 2) direkte korrespondanse mellom partene og 3) vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så lenge det ikke strider mot bindende lovgivning.

Sono ønsker både bedrifter og forbrukere velkomne som kunder. Avtaler som inngås med bedrift utgår fra Kjøpsloven. Avtaler som inngås med forbrukere utgår fra Forbrukerkjøpsloven, samt Angrerettloven hvor disse lover overstyrer eventuelle konflikter i betingelser. Alle våre varer kan brukes i Norge og der hvor det er aktuelt har produktet elektrisk støpsel tilpasset norske kontakter.

2. Salgsbetingelser

 

2.1 Partene

Selger er : Sono Norge AS
Adresse: Bredmyra 4, 1740 Borgenhaugen
E-post: post@sono.no
Telefon: 6916 5500, åpningstider man-fre 08.00-16.00
Org.nr: 991 625 216

Kjøper er: Den personen/bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Selger forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Selger omtales i det følgende som “Sono”, “selger”, “vi”, “oss”,”vår” eller “vårt”. Kjøper blir i det følgende benevnt “kjøper”, “du”, “deg”, “din“ eller “ditt”.

2.2 Priser

Alle priser vises som standard uten moms og kjøpers betalingskostnader. Alternativt kan du selv velge å se alle priser med moms. Alle prisene i nettbutikken er dagspriser og er oppgitt i norske kroner. Vi endrer prisene på produktene ut ifra endringer i valutakurser eller nye priser fra produsentene. Prisendringer den ene eller andre veien påvirker ikke bekreftede ordre.

2.3 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er registrert på vår server (datamaskin). En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Ved hver bestilling skal du akseptere vilkårene i handelsbetingelsene våre. Du oppfordres til å lese betingelser og vilkår grundig, og gjøre deg kjent med de forpliktelser og rettigheter, som vilkårene gir deg. Alle avtaler inngås på norsk. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

Geo-blokkering og diskriminering: Sono utfører ikke geoblokkering gjennom å nekte å selge produkter til kunder i andre EU/EØS-land, eller utøver andre former for diskriminering på bakgrunn av kundenes nasjonalitet eller bosted. Derimot tilbyr vi ikke transport av varer til kunder andre land enn Norge.

2.4 Ordrebekreftelse

Når du har godkjent kjøpet i nettbutikken, vil du motta en foreløpig bekreftelse på din bestilling pr. e-post. Din bestilling vil så videresendes fra nettbutikken til en av våre kundebehandlere, som vil kvalitetssikre din bestilling og sende deg en endelig ordrebekreftelse. Kvalitetssikringen består i å kontrollere at vi er leveringsdyktige i tråd med din bestilling, at vi har tilfredsstillende informasjon om leveringsadresse samt at virksomheten det bestilles på vegne av har tilfredsstillende kredittverdighet (gjelder ved valg av faktura som betalingsform).

2.5 Betaling

Virksomheter kan velge å betale etterskuddsvis med faktura. Ved fakturering gjelder 20 dager netto, og Sono forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk. For utstedelse av papirfaktura tilkommer et fakturerings- og administrasjonsgebyr på 75,-. Det tas videre forbehold om salgspant ihht. panteloven § 3-14 og § 3-22. På www.sono.no kan du også velge å betale med Vipps og de kreditt- eller debetkort som vises når du blir bedt om å angi betalingsmetode. Ved betaling med kredittkort vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Betaling med kort er trygt og enkelt. Du taster inn kortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2) og kan deretter vente på leveringen. Vi samarbeider tett med betalingstjenesten Bambora for Vipps eller kort. Bambora er en av Norges største leverandør av slike betalingstjenester, med over 125.000 brukersteder. Alt foregår i meget trygge former og ingen får fysisk se ditt kortnummer gjennom betalingsprosessen. Vi tar ingen gebyr ved betaling med kort. Beløpet reserveres fra kortet ved bestilling og trekkes fra kortet samme dag som varene sendes til deg. Ved eventuell kreditering av hele eller deler av en ordre som opprinnelig er betalt med kredittkort, vil krediteringen normalt foretas tilbake til samme kortnummer, og ikke som direkte utbetaling til bankkonto.

2.6 Leveringstid

I nettbutikken informeres det om en vare er tilgjengelig på lager, eventuelt om forventet leveringstid. Framføringstiden (transporttiden) er avhengig av varens beskaffenhet, bestillingens størrelse, samt hvor i vårt langstrakte land varene skal leveres. Vi definerer derfor leveringstid som avsendelsestidspunkt fra vårt lager, med mindre annet er skriftlig avtalt. Normalt sendes lagerførte varer samme eller påfølgende arbeidsdag. Enkelte varer har opptil en uke levering, og andre varer har lengre leveringstid. Ta kontakt på telefon 6916 5500 eller send e-post til support@sono.no dersom du ønsker å avtale leveringstiden spesielt. Når Sono har mottatt og registrert din ordre, vil den enkelte vare bli holdt av til deg i vårt system. Slik kan Sono garantere at ”først til mølla” også får først levert, selv om andre varer i den samme ordren ikke skulle være leveringsklare. Ved betydelig forsinket levering har kunden rett til å heve kjøpet. Tilbakebetaling skal skje innen 14 dager.

2.7 Forsinkelse

Rettigheter ifm forsinkelse følger Kjøpslovens "Kapittel V. Kjøperens frav ved kontraktbrudd fra selgerens side. Forsinkelse". Forsinket levering gir ikke kjøper rett til erstatning eller annullering uten at dette er skriftlig akseptert av Sono.

2.8 Montering, frakt og levering

Det er normalt beskrevet på en vare om produktet leveres montert eller umontert. Om produktets egenart krever det, vil nødvendig bruks- og monteringsanvisning medfølge. Vi påberoper oss retten til å velge transportmetode for varene i din bestilling og benytter ulike fraktmetoder avhengig av varens beskaffenhet, som volum, mengde og vekter, samt din leveringsadresse. Om intet annet er særskilt avtalt, gjelder INCOTERMS 2010, DAP (Delivery at Place/Levert på angitt sted) mottagers adresse på gatenivå. Innbæring, montering eller annen godshåndtering på mottagers adresse er ikke inkludert, med mindre dette er spesifisert i en skriftlig avtale. Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen risikoen for tap eller skade som ikke skyldes egenskaper ved varen selv. Har du egne fraktavtaler du ønsker å benytte deg av, gir du oss beskjed om dette ved bestilling. Ved henting eller transport med kjøpers fraktselskap, gjelder INCOTERMS 2010, FCA (Free Carrier / Fritt overlevert til kjøpers transportør ved vårt lager). Vi booker transporten med ønsket transportselskap på kjøpers kundenummer og kjøper er selv ansvarlig for transportforsikring og eventuelle transportskader. Ved spørsmål om levering utenom fastlands-Norge, f.eks til Svalbard, kontakter du salgsavdelingen på support@sono.no eller på telefon 6916 5500.

2.9 Undersøkelse av varen - varemottak

Når du mottar varen, skal du i rimelig utstrekning undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen er skadet under transport, må det påtegnes fraktbrevet ved mottak av varen. Be sjåføren eller utleveringssted signere. Meld skriftlig fra til oss om skaden innen 7 dager, gjerne med dokumentasjon i form av bilder eller liknende. Skader som ikke er anmerket ved mottagelsen berettiger ikke erstatning.

2.10 Angrerett, returrett og åpent kjøp i 14 dager

Vi i Sono ønsker at du skal være fornøyd med kjøpet hos oss. Du har derfor returrett innen 14 dager hvis varen ikke svarer til dine forventninger. Da gjelder følgende: Ring eller skriv til oss og opplys at du vil returnere varen. Oppgi alltid ditt kunde- og ordrenummer. Varen du ønsker å returnere må være ubrukt og i originalemballasje. Kjøper betaler selv kostnader for returtransport ved bruk av returretten. Selger erstatter ikke skader som er forårsaket av kjøper. Ved kjøp av større kvanta, må du først bestille en prøve for at returretten skal gjelde. For bestilte varer som ikke er lagerførte hos Selger, gjelder ikke returretten. Ta kontakt med kundeservice i forkant av din bestilling hvis du er i tvil. Vennligst ikke send varer i retur uten først å ha avtalt dette med oss, samt at du har mottatt et returskjema som skal være utfylt når du sender det tilbake til oss. Retur uten avtale krediteres ikke.

 

Angrerettloven gir deg som privatforbruker rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist). Kontakt oss på telefon 6916 5500 eller send en e-post direkte til support@sono.no. Varen må sendes til oss senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten ble gitt. Angrerettskjema sendes med ordrebekreftelsen, og kan også lastes ned her. Du har rett til å bruke angreretten på brukte varer mot en verdireduksjon. Tilbakebetaling ved bruk av angreretten skjer innen 14 dager.  

 

Angreretten gjelder ikke bestillinger som er spesielt tilpasset deg som kunde, eller for produkter ut over fire like. Skal du bestille et større kvanta vil vi anbefale at du først kontakter kundeservice eller bestiller en vareprøve, denne har du naturligvis returrett på.

2.11 Reklamasjon ved mangler

Dersom det foreligger en mangel ved levering av varen, må du innen rimelig tid etter du oppdaget mangelen, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen. Lovverket henviser til at du gjør ting “innen rimelig tid”. Sono tillater seg i denne sammenheng å tolke dette som mindre enn 7 virkedager fra du har mottatt varen. Dersom leveransen har en mangel og dette ikke skyldes deg - eller forhold på din side, skal vi uten unødvendig opphold velge mellom retting av mangelen, omlevering av varen - eller å kompensere mangelen ved å gi prisavslag, dersom du aksepterer det. Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad og uten vesentlig ulempe for deg. Hvis du mottar feil eller mangler varer i forhold til ordrebekreftelsen, og dette ikke skyldes at du har restordre liggende hos oss, har vi egne rutiner for å håndtere dette så enkelt som mulig. Kontakt oss snarest mulig på telefon 6916 5500 eller send en e-post direkte til support@sono.no. Vi vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd. Vennligst ikke send varer i retur, uten først å ha avtalt dette med Sono. Ved akseptert reklamasjon skal tilbakebetaling skje innen 14 dager.

2.12 Garanti

På alle varer er det minst to års garanti ved normal bruk, garantien gjelder for bruk i Norge. På enkelte varer tilbys utvidet garanti, dette er merket tydelig på hvert enkelt produkt. Dette gjelder da som en fordel som gir kjøperen rettigheter i tillegg til de lovbestemte rettigheter i henhold til norsk lov, og ingen erstatning for den allmenne reklamasjonsretten. Hvis du reklamerer på en vare innenfor garantitiden, har vi egne rutiner for å løse ditt problem så raskt som mulig. Kontakt oss på telefon 6916 5500 eller send en e-post direkte til support@sono.no. Vi vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd. Vennligst ikke send varer i retur, uten først å ha avtalt dette med Sono. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg - eller forhold på din side, skal vi uten unødvendig opphold velge mellom retting av mangelen, omlevering av varen - eller å kompensere mangelen ved å gi prisavslag, dersom du aksepterer det. Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad og uten vesentlig ulempe for deg.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. (Reklamasjon skal skje senest 2 år etter mottak av varen,jf. Kjøpsloven §32 Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.)

2.13 Reservasjon

Vi tilstreber å gi deg så korrekt informasjon som mulig om våre produkter. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til den informasjon som er gitt i vår nettbutikk, i vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. På grunn av produksjonstekniske årsaker, samt dataskjermers evne til å gjengi farger, kan det forekomme fargeavvik på varene som vises i nettbutikken. Det tas også forbehold om produkt- og konstruksjonsendringer. Vi reserverer oss mot hendelser som ligger utenfor vår kontroll som f.eks. krig, jordskjelv, oversvømmelser osv., også kalt force majeure. Det tas videre forbehold om prisendringer og det er prisen som kommer frem på ordrebekreftelse som gjelder. Vårt ansvar er, uansett forhold, oppad begrenset til fakturaverdi for selve varen, og kan ikke belastes for evt. følge- eller merkostnader.

2.14 Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Hvis det ikke er mulig, skal eventuelle tvister løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i Selgers verneting.

2.15 Personverneklæring

Vi og våre kunder er opptatt av at vi håndterer personopplysninger på en betryggende måte. For at vi skal kunne inngå en avtale med deg, trenger vi blant annet ditt navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt for å kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Alle personopplysninger lagres og håndteres dog i tråd med og slik det er beskrevet i EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR). Du har til en hver tid rett til innsyn i, og retting/sletting av, egne opplysninger (jf. personvernforordningen artikkel 17). Ved å trykke på symbolet nederst i venstre hjørne på nettsiden finner du informasjon om bruk av cookies.